Quinque

Inghelburch ontwikkelde samen met revalidanten het herstelgericht krachtenspel Quinque.

Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten in de krachtenmatrix van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen). Deze methodiek is gebaseerd op de herstelvisie.

Quinque is een therapeutisch bordspel opgebouwd rond deze krachten.  Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is er aandacht voor de krachten van het netwerk. Het spel doet tevens stilstaan bij de dagelijkse moeilijkheden op heel wat levensdomeinen.  Door het inzetten van krachten worden deze moeilijkheden  aangepakt.

Quinque is een groepsspel  dat door hulpverleners kan worden ingezet als therapeutische activiteit voor volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de bredere welzijnssector.

 

 

Bekijk ons lanceringsfilmpje en volg ons op Facebook!

 

 

De vijf kenmerken van Quinque

- Krachtgericht: Quinque focust op 5 krachten ‘ik ben, ik kan, ik weet, ik heb, ik wil’ en daagt de speler uit hun krachten te ontdekken en aan te wenden.

- Samen werken: Quinque is een groepsspel waarbij de spelers elkaars kwaliteiten, talenten en vaardigheden, wensen en dromen versterken.

- Herstel: Quinque heeft tot doel de eigen regie van de spelers te bevorderen.

- Levensdomeinen: Quinque daagt uit om dagelijkse moeilijkheden op verschillende levensdomeinen het hoofd te bieden: werk, gezin en familie, relatie, budget, sociaal netwerk, zelfzorg, psychische gezondheid.

- Drempelverlagend: Quinque is als bordspel een krachtig therapeutisch middel om spelers tot (inter)actie en reflectie  aan te zetten.

Spelmateriaal

Het spel richt zich naar jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen en kan maximum met een groep van 8 personen worden gespeeld in meerdere spelsessies.  Het spel bestaat uit:

•             1 spelbord

•             1 handleiding

•             1 kleurendobbelsteen

•             1 cijferdobbelsteen

•             40 Quinquepionnen

•             56 ik weet-kaarten

•             56 ik ben-kaarten

•             90 valkuilkaarten

•             1 blocnote met de krachtenbalans

•             1 blocnote met de krachtenfiche

•             10 memorykaarten

  

  

 

De productie en lancering van Quinque is mogelijk gemaakt door onze sponsors: