wat doen we

We bieden je een gestructureerd en stimulerend therapeutisch aanbod, dat uitnodigt om grenzen te verleggen, om te experimenteren, om samen keuzes te maken in jouw persoonlijk en sociaal herstel.

Kiezen voor Inghelburch is kiezen voor een intensief traject.  Daarom vragen wij je om vier dagen per week aanwezig te zijn. 

Ons aanbod steunt op 4 pijlers:

dagstructuur

Mensen die zich bij ons aanmelden ondervinden vaak moeilijkheden om voor zichzelf een zinvol dag- of weekritme aan te houden, eigen keuzes hierin te maken en doelen te stellen.

Daarom voorzien wij in een gestructureerd, vast dagschema dat de basis vormt voor alle activiteiten.  Dit biedt duidelijkheid en veiligheid.  Binnen dit kader ontstaat een gevarieerd aanbod aan activiteiten (o.m. groepstherapeutische activiteiten) dat voor iedereen anders kan zijn.

Het dagschema ziet er als volgt uit:

8:15       Het centrum gaat open

9:00       Briefing

9:15       Ergotherapeutisch atelier

10:30     Pauze

10:45     Ergotherapeutisch atelier

12:00     Middagpauze

13:15     Ergotherapeutisch atelier

14u30    Pauze

14u45    Ergotherapeutisch atelier

16:00     Einde van de activiteiten

 

ateliers

De ergotherapeutische ateliers vormen een belangrijk  deel van je programma.  De ateliers zijn een middel om geleidelijk aan je vaardigheden te (her)ontdekken of te ontwikkelen en op die manier succeservaringen op te doen.  In de ateliers word je intensief begeleid door ergotherapeuten.

Bij de start van je revalidatie kies je drie ateliers die je het meest boeien of uitdagen.  Je volgergotherapeut is doorheen je revalidatieproces je vast aanspreekpunt.  Hij of zij is verbonden aan het atelier waar je de meeste tijd zal doorbrengen en maakt met jou het weekschema.

In elk atelier word je uitgedaagd in het ontwikkelen van meer specifieke vaardigheden en projecten.

We voorzien in een gevarieerd aanbod zodat je zeker aansluiting kan vinden met je eigen interesses of persoon.

technisch atelier

administratief

atelier

creatief atelier

keukenatelier

decoratief atelier

individuele contacten en gesprekken

Naast het contact met de ergotherapeuten in de ateliers zijn er individuele gesprekken en contacten mogelijk bij de psychiater, de psycholoog, de psychomotorisch therapeut of de maatschappelijk werker.

Een multidisciplinair team begeleidt je doorheen de revalidatie.  Met dit team zijn er op geregelde basis ‘ronde tafel gesprekken’ om de evolutie in je proces samen met jou te bespreken.  Elk lid van het team heeft zijn eigen opdracht:

De psychiater bespreekt met je de start en duur van de revalidatie.  Hij/zij gaat geregeld met jou de vorderingen na en overlegt met je verwijzer of je externe arts. 

Met de psycholoog bekijk je waarop je vastgelopen bent, wat je meedraagt en wat je nodig hebt om jouw leven verder vorm geven.  Ruimte maken voor beleving, stilstaan bij omgaan met anderen en het komen tot meer afgestemde keuzes staan centraal.

De ergotherapeut  begeleidt je intensief tijdens de activiteiten in de ateliers, bespreekt je functioneren in de ateliers en maakt met jou praktische afspraken.

De psychomotorisch therapeut stelt je lichaam centraal. Vanuit het gegeven dat lichaam en geest samen werken gaan we op zoek naar verbinding tussen denken, doen en voelen.  Via oefeningen uit relaxatie, sport en spel, dans en expressie  win je aan kracht.  Er zijn zowel groepssessies als individuele sessies.

Met de maatschappelijk werker werk je rond jouw veranderingswensen op diverse levensdomeinen: o.a. opleiding, werk, administratieve/financiële zaken, sociale contacten, vrije tijd, huisvesting en nazorg.

therapeutische groep

Na een zestal weken bestaat de mogelijkheid om in te stappen in een groepstherapeutisch programma.  De ervaring leert dat dit voor veel revalidanten een grote meerwaarde betekent. Een groep helpt je groeien.

Het groepsaanbod bestaat uit therapeutische groepsgesprekken, groepsactiviteiten of projecten, psychomotorische therapie en de gezamenlijke briefing elke ochtend.

Er zijn zeven groepen met elk hun specifieke werking. 

De psycholoog bepaalt samen met jou en met het team bij welke groep je kan aansluiten.  Die keuze hangt samen met wat je op dit moment in jouw herstelproces nodig hebt en is niet diagnose gebonden.