concreet

Nog voor de start in Inghelburch kan de kandidaat-revalidant iemand meebrengen tijdens de groepsrondleiding en het aanmeldingsgesprek bij de arts-psychiater.

Van zodra je partner, familielid, kennis of vriend(in) jou als steunfiguur heeft aangeduid, word je op het gepaste moment in het revalidatieproces uitgenodigd voor:

  • een verkennend gesprek bij de psycholoog samen met de revalidant. In het gesprek wordt meegegeven wie de vaste contactpersoon voor jou zal zijn tijdens de revalidatie. We vinden het belangrijk dat het verder contact met medeweten en in dialoog met de revalidant gebeurt.
  • een rond-de-tafel gesprek (RTG) met alle betrokken teamleden en revalidant, waarbij wordt stilgestaan hoe het revalidatieproces verloopt, welke stappen er reeds werden gezet, welke doelen er worden vooropgesteld, welke vragen of zorgen er leven.
  • bijkomende gesprekken met de psycholoog, een teamlid en de revalidant doorheen het revalidatieproces. Dit gesprek kan plaatshebben op vraag of initiatief van jou, de revalidant of het team. 

Regelmatig organiseren we een ontmoetingsavond waarbij je de kans krijgt om Inghelburch te bezoeken, medewerkers te ontmoeten en deel te nemen aan een thematisch groepsgesprek.

Soms dienen communicatie- en relatiemoeilijkheden diepgaander bewerkt te worden en is relatie- of gezinstherapie aangewezen.  We verwijzen je daarvoor graag naar de gepaste dienst of therapeut.