concreet

Nog voor de start in Inghelburch kan de kandidaat-revalidant iemand meebrengen tijdens de groepsrondleiding en het aanmeldingsgesprek bij de arts-psychiater.

Van zodra je partner, familielid, kennis of vriend(in) jou als steunfiguur heeft aangeduid, word je op het gepaste moment in het revalidatieproces uitgenodigd voor:

  • een verkennend gesprek bij de psycholoog samen met de revalidant. In het gesprek wordt meegegeven wie de vaste contactpersoon voor jou zal zijn tijdens de revalidatie. We vinden het belangrijk dat het verder contact met medeweten en in dialoog met de revalidant gebeurt.
  • een rond-de-tafel gesprek (RTG) met alle betrokken teamleden en revalidant, waarbij wordt stilgestaan hoe het revalidatieproces verloopt, welke stappen er reeds werden gezet, welke doelen er worden vooropgesteld, welke vragen of zorgen er leven.
  • bijkomende gesprekken met de psycholoog, een teamlid en de revalidant doorheen het revalidatieproces. Dit gesprek kan plaatshebben op vraag of initiatief van jou, de revalidant of het team. 

Regelmatig organiseren we een ontmoetingsavond waarbij je de kans krijgt om Inghelburch te bezoeken, medewerkers te ontmoeten en deel te nemen aan een thematisch groepsgesprek.

Er is binnen de revalidatie aandacht voor kinderen. Wanneer iemand in een revalidatietraject stapt, bekijken we telkens wat dit betekent voor het gezin, voor de partner en de kinderen.
In de eerste plaats willen we als team ouders ondersteunen in hun ouderrol. Met een ervaringswerker kan er individueel worden gesproken over ouderschap.
Bijkomend worden regelmatig oudergroepen georganiseerd voor revalidanten waarbij uitdagingen en ervaringen worden gedeeld.
De kinderen zijn welkom in Inghelburch en kunnen door hun mama of papa rondgeleid worden in het centrum. Aan de hand van een boekje op kindermaat verduidelijken we onze werking.
We organiseren tevens ouder-kind momenten waarop de revalidanten met hun kind(eren) en partner via een leuke activiteit samen in verbinding gaan in en rond Inghelburch.

Soms dienen communicatie- en relatiemoeilijkheden diepgaander bewerkt te worden en is relatie- of gezinstherapie aangewezen.  We verwijzen je daarvoor graag naar de gepaste dienst of therapeut.