Koen Lefevre niet meer werkzaam in Inghelburch

Koen Lefevre, voormalig regiodirecteur Brugge, werkt niet langer in ons centrum. We danken hem voor zijn inzet en wensen hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.