voor wie

Arbeidscoaching richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die (opnieuw) een betaalde beroepsactiviteit wensen uit te oefenen.

Je kunt bij ons terecht als je reeds voldoende stabiliteit hebt gevonden in je herstelproces om met het thema ‘werk’ aan de slag te gaan.

Daarbij heb je nood aan een eerder langdurig en intensief begeleidingstraject naar werk.

We vinden het belangrijk dat je naast onze coaching beschikt over een aanwezige zorgpartner- of netwerk waar je terecht kan voor psychosociale en medische ondersteuning (je huisarts, je psychiater, je psychotherapeut,…). Uiteraard begint alles bij je motivatie om een betaalde beroepsactiviteit op te nemen.

Arbeidscoaching is er voor personen van de regio Noord-West-Vlaanderen. Het team van Inghelburch kan jou verwijzen tijdens of na een revalidatietraject. Daarnaast kan elke organisatie actief in de geestelijke gezondheidszorg binnen het netwerk Noord-West-Vlaanderen jou voor arbeidscoaching aanmelden.

Contacteer het arbeidscoachingteam van Inghelburch.