jouw toekomst.samen

‘jouw’ is een onmiddellijke aanspreking van de zorgvrager of revalidant.  Het is hij of zij die de regie in handen heeft voor zijn herstelgerichte ontwikkeling.  We vertrekken in Inghelburch van jouw vraag die zich vertaalt in een revalidatieplan.

‘toekomst’ is een algemeen woord dat vele ladingen dekt maar in essentie willen we voor onze revalidanten een betere toekomst, en een verschil maken met het heden en wat is geweest.  Een toekomst waar de revalidant voor zichzelf een rol kan opnemen die voor hem of haar toekomst heeft op langere termijn.  Na eerdere tegenslagen willen we tijdens het revalidatieproces geleidelijk de focus verleggen naar vooruit kijken.  Met dit woord geven we ook aan dat er voor iedereen een toekomst is, wat meteen een boodschap van hoop en vertrouwen inhoudt.

‘.samen’ met het punt willen we het accent leggen op ‘samen’.  Elke stap, elke hindernis, elke succeservaring beleven we samen, de revalidant en de medewerker of vrijwilliger.  Je staat er niet alleen voor.  De verbinding (durven) aangaan met de therapeuten en mederevalidanten  is cruciaal.  Samen betekent ook als gelijkwaardige partners. Samen met de verschillende disciplines, als team, samen met de omgeving (steunfiguren), samen in contact met externe hulpverleners, met de samen-leving gaan we aan het werk.  We geloven dat we samen meer bereiken.