vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu

Inghelburch maakt deel uit van de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu.

De vzw vertegenwoordigt als rechtspersoon meerdere organisaties die actief zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg:     

•P.Z. Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper (link)
•P.V.T. Het Tempelhof, Tulpenlaan 19, 8900 Ieper
•P.Z. Onze-Lieve-Vrouw, Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge (link)
•P.V.T. St.-Augustinus, Hoog Brabantlaan 27, 8200 Brugge
•PTC Rustenburg, Waggelwaterstraat 2, 8000 Brugge (link)
•Centrum voor Psychische Revalidatie Hedera, Boomgaardstraat 19b, 8900 Ieper (link

netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen

Inghelburch is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen.

Het Netwerk heeft als opdracht voor alle volwassen inwoners van de regio die problemen ervaren op vlak van geestelijke gezondheid herstelondersteunende zorg aan te bieden.  Deze zorg kan variëren van basiszorg tot meer gespecialiseerde zorg.

De partners van het netwerk stemmen hun zorgaanbod op elkaar af en ontwikkelen nieuwe initiatieven om tekorten in het zorgaanbod in te vullen.

Om voor iedere cliënt aangepaste zorg op maat mogelijk te maken, engageren de zorgpartners zich om met elkaar in overleg te gaan, zich flexibel op te stellen, creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen en het belang van de cliënt te laten primeren.

Inghelburch werkt dan ook intensief samen met heel wat voorzieningen binnen en buiten de geestelijke gezondheidzorg.

Daarnaast investeert Inghelburch actief in

•Huis met Vele Kamers: een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om het herstelproces van elkaar en lotgenoten te bevorderen en te versterken
•Activeringstrajecten Arbeid en Zorg :  zorgbegeleiding voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

•De Herstelacademie: een kortdurend cursusaanbod dat focust op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid www.herstelacademie.be/noord-west-vlaanderen
•Ardefoo: coördinatie van dit sociaal-artistiek project  http://ardefoo.brugseverenigingen.be

historiek

Het revalidatiecentrum is ontstaan vanuit het ziekenhuis Sint-Franciscus-Xaverius (SFX) gelegen aan de Spaanse Loskaai. Daar werd in 1977 met ambulante revalidatieactiviteiten gestart. Onder de naam “revalidatiecentrum de la Torre”, werd in 1982 de voorloper van Inghelburch opgericht.

Door een toenemende vraag naar ambulante hulpverlening werd deze multidisciplinaire behandelingsvorm een succesformule en kampte men op de oorspronkelijke locatie al snel met plaatsgebrek. Het is pas vanaf 1988 dat het revalidatiecentrum naar de huidige locatie in de St-Jansstraat in Brugge verhuisde. Het revalidatiecentrum nam toen de naam over van het huis dat er tot 1599 stond, ‘ Inghelburch’. Een naam die mogelijk verwijst  naar één van de middeleeuwse natiehuizen van Engelsen. Het huis ligt dan ook in het middeleeuwse  handelscentrum, dicht bij de Spinolarei en het oude beursplein.

Vooraleer het revalidatiecentrum zijn intrek nam in het huis in de St-Jansstraat 11 was het vooral bekend als het woonhuis van Jules Boyaval, Burgemeester van Brugge tussen 1856 en 1876. In 1887 kreeg het huis een nieuwe functie en werd het verbouwd tot plaatselijk filiaal van de Nationale Bank.

Het traliewerk aan de ramen en de kluis in de kelder zijn nog steeds stille getuigen van zijn financiële verleden. Toen de bank in 1987 verhuisde, werd het gebouw door de v.z.w. St.-Franciscus Xaveriusziekenhuis aangekocht. 

Na de ziekenhuisfusie van SFX en het AZ-St.-Jan in 2000 werd Inghelburch een autonoom centrum tot het in 2002 onder de koepel van de v.z.w. gezondheidzorg ‘Bermhertigheid Jesu’ terecht kwam. In 2001 en 2009 werd het gebouw grondig gerenoveerd en gemoderniseerd tot het revalidatiecentrum Inghelburch dat we vandaag kennen.

Psychische revalidatie was in de beginjaren een relatief onbekend gegeven in Vlaanderen.  Inghelburch heeft jaren een pioniersrol vervuld. Als gevolg van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg werden er vanaf 2011 in elke regio gelijkaardige centra opgericht. Inghelburch diende als voorbeeld en ispirator voor deze nieuwe centra.

Met de verdere afbouw van ziekenhuisbedden en de vermaatschappelijking van de zorg  stijgt de vraag naar ambulante behandelingsvormen. Het aanbod van Inghelburch geeft hier een antwoord op en past integraal in dit kader.

Psychosociale revalidatie is een vorm van hulpverlening die nauw aansluit bij maatschappelijke verwachtingen. In die zin wordt de organisatie voortdurend uitgedaagd  om , ook na meer dan 30 jaar van evolutie, zich blijvend aan deze maatschappelijke verwachtingen en noden aan te passen.