de verwijzer blijft belangrijk

Inghelburch biedt een intensief traject maar blijft steeds tijdelijk. Als verwijzer blijf je een belangrijke schakel voor, tijdens en na de revalidatieperiode.
Het blijft mogelijk met je cliënt consultaties of afspraken te plannen ter opvolging. Afhankelijk van je wensen kan er overleg zijn met de verantwoordelijke psychiater in Inghelburch.

We gaan er van uit dat medicatiebeleid in handen blijft van een externe arts.

Tevens vinden we het aangewezen dat belangrijke wendingen in het traject met jou worden overlegd.

Na het revalidatietraject maken we een eindverslag aan je over. Hierin staat het proces beschreven dat je cliënt heeft afgelegd en welke toekomstperspectieven we samen vooropstelden op persoonlijk en sociaal vlak.