FAQ

frequently asked questions - vaak gestelde vragen

Wat kost het?

Inghelburch is ingekanteld in de Vlaamse Sociale Bescherming. Dat betekent dat het verzekeringsprincipe van de Vlaamse sociale bescherming van kracht is en dat de zorgkassen instaan voor de revalidatiekosten. Op die manier wordt het grootste deel van de kosten rechtstreeks gedragen door de zorgkas waarbij je bent aangesloten. Je betaalt enkel een remgeld. Dit bedraagt €2,20 per dag.* De cafetariaforfait bedraagt €0.30 per dagdeel.

Geniet je van verhoogde tegemoetkoming, dan is de dienstverlening gratis.

*Vanaf 01/01/2024 is het persoonlijk aandeel aangepast naar €2,20/dag. 

Hoeveel dagen per week?

Kiezen voor Inghelburch is kiezen voor een intensief traject.  We vragen dan ook om vier dagen per week aanwezig te zijn.  De dag start om 9u en eindigt om 16u.  We zijn geopend van maandag tot vrijdag. Op woensdagnamiddag zijn er geen activiteiten.

Hoe lang duurt een revalidatie?

De maximale duur van de revalidatie kan, afhankelijk van de goedkeuring van de mutualiteit, één jaar bedragen.

Hoe lang de revalidatie voor jou zal duren valt moeilijk te voorspellen. De gemiddelde duur is ongeveer acht maanden. We vragen om minstens enkele maanden met ons op weg te gaan om tot een duurzame verandering te komen.

 

 

Welk statuut?

Iedereen kan beroep doen op ons centrum.  Er is geen voorwaarde voor wat je statuut betreft: ziekte, invaliditeit, werkloosheid, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming, het is allemaal mogelijk.
Belangrijk is wel dat je in regel bent met je mutualiteit vooraleer je kan starten.

Middageten?

Inghelburch voorziet ‘s middags een warme maaltijd aan democratische prijzen. Je kan natuurlijk ook je eigen lunch meebrengen of in de binnenstad iets eten.