concreet

Wat kost het?

Inghelburch is erkend en gefinancierd door de Rijksdienst voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).  Dit betekent dat kosten voor deelname ten laste worden genomen door het ziekenfonds.  Op die manier betaal je enkel remgeld.  Dit bedraagt  € 1,95 per dag.

Geniet je van verhoogde tegemoetkoming, dan is de dienstverlening gratis.

Hoeveel dagen per week?

Kiezen voor Inghelburch is kiezen voor een intensief traject.  We vragen dan ook om vier dagen per week aanwezig te zijn.  De dag start om 9u en eindigt om 16u.  We zijn geopend van maandag tot vrijdag. Op woensdagnamiddag zijn er geen activiteiten.

Hoe lang duurt een revalidatie?

De maximale duur van de revalidatie kan, afhankelijk van de goedkeuring van de mutualiteit, één jaar bedragen.

Hoe lang de revalidatie voor jou zal duren valt moeilijk te voorspellen. De gemiddelde duur is ongeveer acht maanden. We vragen om minstens enkele maanden met ons op weg te gaan om tot een duurzame verandering te komen.

Welk statuut?

Iedereen kan beroep doen op ons centrum.  Er is geen voorwaarde voor wat je statuut betreft: ziekte, invaliditeit, werkloosheid, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming, het is allemaal mogelijk.
Belangrijk is wel dat je in regel bent met je mutualiteit vooraleer je kan starten.

Middageten?

Inghelburch voorziet ‘s middags een warme maaltijd of belegd broodje aan democratische prijzen. Je kan ook je eigen lunch meebrengen of in de binnenstad iets eten.