jij als steunfiguur

Je hebt een  partner, ouder, zoon of dochter, familielid, kennis of vriend(in) die momenteel door  een moeilijke periode in zijn/haar leven gaat. Misschien kan Inghelburch iets betekenen  voor hem of haar. Of heeft hij of zij – samen met jou - reeds de keuze gemaakt voor revalidatie in Inghelburch. Wellicht roept dit heel wat vragen bij je op, zoals welke plaats je in het revalidatieproces hebt, of je geïnformeerd wordt en hoe er contact kan zijn met het team.

Als team zijn we ervan overtuigd dat de steun van de omgeving erg belangrijk is om de grip op het leven terug te vinden. Steunfiguren helpen een stevig draagvlak te maken om de revalidatie te laten slagen. Bovendien heb je als naaste kennis en ervaring in het omgaan met de revalidant, blijf je vaak in verbinding met hem of haar en lijd je onder de situatie.

We stimuleren dan ook onze revalidanten om een vertrouwenspersoon of steunfiguren actief te betrekken in de behandeling.

De mate waarin de omgeving wordt betrokken kan verschillen. De revalidant maakt hierin voor zichzelf een keuze.

Psychische revalidatie gaat over herstel van sociale rollen, dus ook over de verbinding  met de omgeving en het (opnieuw) aangaan van contacten en relaties.   Dit vraagt oefening en een zoeken naar de juiste afstemming.

Als team engageren we ons om samen te werken met de revalidant  en zijn steunfiguren in een triade.  We zien samenwerking als een actief proces van partnerschap in gelijkwaardigheid en wederkerigheid.   Openheid en dialoog zijn daarbij sleutelwoorden.

Zo worden we bondgenoten met een gezamenlijk doel namelijk werken aan het herstelproces van de revalidant.