voor wie

Arbeidscoaching richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die (opnieuw) een betaalde beroepsactiviteit wensen uit te oefenen.

Je kunt bij ons terecht als je reeds voldoende stabiliteit hebt gevonden in je herstelproces om met het thema ‘werk’ aan de slag te gaan.

Daarbij heb je nood aan een eerder langdurig en intensief begeleidingstraject naar werk.

We vinden het belangrijk dat je naast onze coaching beschikt over een aanwezige zorgpartner- of netwerk waar je terecht kan voor psychosociale en medische ondersteuning (je huisarts, je psychiater, je psychotherapeut,…). Uiteraard begint alles bij je motivatie om een betaalde beroepsactiviteit op te nemen.

Arbeidscoaching is er voor personen van de regio Noord-West-Vlaanderen. Je wordt naar ons verwezen tijdens of na revalidatie door het team in Inghelburch of via een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg uit de regio.

Wanneer je extern wordt verwezen naar een arbeidscoach, staat dit los van een  revalidatietraject. Je kan dus tijdens je begeleiding geen beroep doen op de andere diensten van Inghelburch.