FAQ

frequently asked questions - vaak gestelde vragen

Wat kost het?

Inghelburch is ingekanteld in de Vlaamse Sociale Bescherming. Dat betekent dat het verzekeringsprincipe van de Vlaamse sociale bescherming van kracht is en dat de zorgkassen instaan voor de revalidatiekosten. Op die manier wordt het grootste deel van de kosten rechtstreeks gedragen door jouw zorgkas. Om aangesloten te zijn bij een zorgkas, dien je een jaarlijkse bijdrage te betalen.

Je betaalt enkel een remgeld. Dit bedraagt €2,20 per dag. De cafetariaforfait bedraagt €0.30 per dagdeel. Je ontvangt maandelijks een factuur. Geniet je van verhoogde tegemoetkoming, dan is de dienstverlening gratis.

Hoeveel dagen per week?

Kiezen voor Inghelburch is kiezen om zich te engageren en vier dagen per week aanwezig te zijn. De dag start om 9 uur en eindigt om 16 uur. We zijn geopend van maandag tot vrijdag. Op woensdagnamiddag zijn er geen activiteiten.

Hoe lang duurt een revalidatie?

De duur van de revalidatie kan maximaal één jaar bedragen. Hoe lang de revalidatie voor jou zal duren valt moeilijk te voorspellen. We vragen om minstens enkele maanden met ons op weg te gaan om tot een duurzame verandering te komen.

 

 

Welk statuut?

Iedereen kan beroep doen op ons centrum.  Er is geen voorwaarde voor wat je statuut betreft: ziekte, invaliditeit, werkloosheid, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming of student, het is allemaal mogelijk.

Middageten?

Inghelburch voorziet ‘s middags een warme maaltijd aan democratische prijzen. Je kan natuurlijk ook je eigen lunch meebrengen of in de binnenstad iets eten. Je hebt elke dag de keuze. Op woensdag is er geen maaltijd voorzien.