GDPR

We stellen alles in het werk om de privacy van onze revalidanten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
U verneemt hierover meer in onze beleidstekst en de privacyverklaringen: